Ważna informacja w sprawie połączenia czeladzkich klubów
Nowy sezon 2020/2021 już na starcie, ale jeszcze jesteśmy winni naszym Sympatykom oraz Mieszkańcom naszego miasta wyjaśnienia i informacje dotyczące niedoszłego połączenia CKS Czeladź i Górnika Piaski w jeden organizm.
Krążące po mieście informacje, że to CKS nie zgodził się na połączenie, a także, że Burmistrz nie był przychylny takim planom nie mają potwierdzenia w faktach.
W pierwszej połowie ubiegłego roku (od marca do czerwca 2019) rozmowy na temat połączenia obu klubów były mocno zaawansowane i wiele wskazywało na to, że będziemy mieli w Czeladzi jeden, być może o wiele silniejszy, klub. CKS zwołał Walne Zebranie w celu przedstawienia planu budowy silnego klubu w naszym mieście na fundamencie tradycji. Walne Zebranie Członków Czeladzkiego Klubu Sportowego, co zostało udokumentowane, wyraziło zgodę na jego realizację. Zaakceptowano także nazwę CKS-Górnik Czeladź, a także wyrażono zgodę na przekazanie najwyższej funkcji z klubie Prezesowi Górnika.
Czeladzki Klub Sportowy zorganizował spotkania z prawnikami, współpracował z Radnym naszego miasta od początku realizacji pomysłu połączenia - odbyły się trzy oficjalne spotkania i wiele innych roboczych, przychylnie do naszych planów odnosił się wspierający tę inicjatywę Burmistrz Zbigniew Szaleniec, niestety, gdy wydawało się, że brakuje już tylko postawienia kropki nad i, przyszła informacja ze strony Zarządu Górnika, że niestety połączenie klubów nie będzie możliwe z przyczyn ekonomiczno-finansowych.
Temat połączenia wrócił na chwilę w maju 2020 po zniesieniu obostrzeń z powodu pandemii, nasz klub wykonał ponowny ruch w tym kierunku, ale niestety nie było woli ze strony Górnika, użyto argumentu, że nastąpiło szczęśliwe utrzymanie Górnika w lidze okręgowej i działacze tego Klubu mają nadal chęć prowadzenia go dalej jako osobnego podmiotu.
Podsumowując - włożyliśmy wiele serca, straciliśmy dużo cennego czasu i zdrowia, aby doprowadzić do zrealizowania dobrego planu na silny klub, nie jest więc naszą winą, że nie powiodło się połączenie i nie pozwolimy na przekłamywanie faktów. Z perspektywy doświadczeń ostatnich kilkunastu miesięcy wiemy też, że połączenie nie jest możliwe w dającej się do przewidzenia najbliższej przyszłości.
My z naszej strony zapewniamy, że na miarę naszych możliwości będziemy się starać, aby tradycja naszego klubu nigdy nie została przerwana. Ale silny klub to również odpowiedzialna działalność finansowa, na co szczególny nacisk kładziemy w bardzo niepewnych czasach pandemii. Wierzymy w stały i harmonijny rozwój CKS, mamy wiarę w przyszłość i jesteśmy wyjątkowo zdeterminowani by nasze cele zostały zrealizowane.
Na koniec pragniemy podkreślić, że mimo braku połączenia, tak dobrych relacji i współpracy między naszymi klubami jak obecnie nie było nigdy dotąd, za co szczególnie chcielibyśmy naszym Kolegom z Górnika Piaski podziękować.