Przekaż swój 1% podatku na CKS Czeladź!

Miło nam poinformować, że również w tym roku będąc beneficjentem Fundacji Sportowcy Dzieciom, której ambasadorami są m.in. Kamil Stoch, Ewa Chodakowska, Iwona Lewandowska, Jerzy Janowicz, Ewa Pajor, Przemysław Tytoń i wielu innych wspaniałych sportowców, mogą Państwo oddać swój 1% podatku na rozwój naszych grup młodzieżowych!

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA CKS CZELADŹ I WESPRZYJ:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

- Prowadzenie różnych form szkolenia dla Członków Stowarzyszenia, szkolenia sportowego dla zawodników, a także szkolenia dla trenerów i instruktorów naszego Klubu.

- Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych, turniejów i imprez charytatywnych, uczestnictwo w rozgrywkach.

- Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu w dyscyplinach sportowych prowadzonych przez wszystkie Sekcje Klubu.

- Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.

- Propagowanie osiągnięć sportowych Członków Klubu.

- Angażowanie kibiców i sympatyków oraz zawodników naszego Klubu w życie sportowe, społeczne i kulturalne w naszym mieście.

- Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe.

- Udział Członków Stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

- Udział Klubu i jego Członków w turniejach, rozgrywkach ligowych i innych formach sportowej rywalizacji w różnych dyscyplinach sportowych.

Strona fundacji:www.sportowcydziecom.pl

Nasza podstrona na stronie fundacji:http://www.sportowcydzieciom.pl/czeladzki-klub-sportowy-czeladz.html

1924!